logo vui cười lên

Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp? Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm


Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp hay gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm là câu hỏi của khá nhiều bạn. Vấn đề này thực ra còn tùy vào từng giống gà khác nhau mới có thể biết cụ thể được. Có những giống gà đẻ khoảng 10 trứng thì sẽ ấp và 1 năm có thể đẻ được khoảng 100 trứng. Cũng có giống gà chỉ đẻ 7 – 8 trứng sau đó sẽ ấp và mỗi năm chỉ đẻ được vài chục trứng. Cũng có giống gà đẻ trứng nhưng không ấp và mỗi năm đẻ được rất nhiều trứng. Do đó, để trả lời cụ thể vấn đề trên thì còn phải căn cứ vào từng giống gà khác nhau.


Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp? Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm
Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm

Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp

Như vừa nói ở trên, gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp còn tùy thuộc vào từng giống gà. Có những giống gà đẻ 7 – 8 trứng thì ấp, có những giống gà lại đẻ từ 10 – 12 trứng mới ấp và cũng có giống gà đẻ những không ấp. Do đó, phải tùy vào từng giống gà mới biết gà đẻ bao nhiêu trứng sẽ ấp. Thông thường, đối với các giống gà siêu trứng thì thường gà loại này không có bản năng ấp (không biết ấp). Các loại gà khác như gà lại hay gà ta thì có thể đẻ 8 – 12 trứng sau đó bắt đầu ấp. Cũng có trường hợp gà đẻ tới gần 20 trứng mới bắt đầu ấp nhưng không phải lúc nào cũng gặp.

Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp? Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm
Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp

Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm

Gà thường đẻ hết một lứa trứng sau đó sẽ bắt đầu ấp trứng. Nếu cai ấp cho gà thì khoảng 2 tuần sau gà sẽ lại đẻ tiếp. Do đó, tùy vào cách nuôi để gà chuyên đẻ trứng hay nuôi để gà ấp trứng mà số trứng gà đẻ được một năm cũng có sự khác biệt. Thông thường, số trứng mà gà đẻ được tối đa trong 1 năm như sau:

Giống gà siêu trứng Sản lượng trứng 1 năm
Gà siêu trứng Lơ-go 160 – 220 trứng
Gà siêu trứng Rhode Island Red 150 – 180 trứng
Gà siêuNew Hampshire 200 – 220 trứng
Gà Isa Brown 200 trứng
Gà Nagoya Cochin 200 trứng
Gà Lương Phượng 150 – 170 trứng
Gà Tam Hoàng 150 trứng

 

Các giống gà ta Sản lượng trứng 1 năm
Gà Ri 80 – 100 trứng
Gà Đông Tảo 50 – 60 trứng
Gà Mía 60 – 70 trứng
Gà Hồ 40 – 60 trứng
Gà Tàu vàng 70 – 90 trứng
Gà Tre 50 – 60 trứng
Gà chọi 30 – 70 trứng
Gà ác 80 – 105 trứng
Gà rừng 30 trứng
Gà Sao 80 – 100 trứng
Gà Phù Lưu 60 – 70 trứng
Gà đẻ bao nhiêu trứng thì ấp? Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm
Gà đẻ bao nhiêu trứng 1 năm

Như vậy, có thể thấy rằng nếu gà nuôi hướng trứng thì sản lượng trứng tối đa tùy từng giống gà mà có sự khác nhau rõ rệt. Các giống gà siêu trứng thường cho sản lượng trứng cao khoảng 150 – 250 trứng mỗi năm. Còn các giống gà ta thường chỉ cho sản lượng trứng từ 30 – 100 trứng mỗi năm. Do đó, khi chọn giống gà để nuôi hướng trứng thì cần phải cân nhắc kỹ giống gà để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang