Gà trống thiến là gì? Tại sao cần phải thiến gà trống

Gà trống thiến là gì? Tại sao cần phải thiến gà trống

Gà trống thiến chắc ai cũng từng nghe qua nhưng không phải ai cũng hiểu loại gà này dùng để làm gì và tại sao cần phải thiến gà. Trong bài viết này, Nông nghiệp Online (NNO) sẽ giúp các bạn giải đáp các vấn đề xoay quanh con gà trống thiến đề các bạn...

Gà Phù Lưu đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp Nông nghiệp Online

Gà Phù Lưu đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp Nông nghiệp Online

Nhiều bạn thắc mắc gà Phù Lưu đẻ bao nhiêu trứng 1 năm và sản lượng trứng như vậy là nhiều hay ít. Với câu hỏi này, còn phải tùy thuộc vào cách thức nuôi gà Phù Lưu của các bạn. Nếu các bạn nuôi gà Phù Lưu theo đúng kỹ thuật với chế độ...

Gà sao đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi & đáp NNO

Gà sao đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi & đáp NNO

Nhiều bạn thắc mắc gà sao đẻ bao nhiêu trứng 1 năm và sản lượng trứng như vậy là nhiều hay ít. Với câu hỏi này, còn phải tùy thuộc vào cách thức nuôi gà sao của các bạn. Nếu các bạn nuôi gà sao theo đúng kỹ thuật với chế độ dinh dưỡng tốt...

Gà mái ghẹ là gì? Phân biệt gà mái ghẹ và gà mái tơ

Gà mái ghẹ là gì? Phân biệt gà mái ghẹ và gà mái tơ

Chắc nhiều bạn từng nghe câu ca dao “Cau phơi tái; Gái đoạn tang; Chim ra ràng; Gà mái ghẹ“. Câu này có ý nghĩa thế nào chúng ta không nói cụ thể ở đây nhưng trong này có chim ra ràng và gà mái ghẹ là hai loại thực phẩm được nhắc đến trong...

Chim bồ câu ra ràng là gì? Công dụng và giá thành của chim ra ràng

Chim bồ câu ra ràng là gì? Công dụng và giá thành của chim ra ràng

Như trong bài viết trước Nông nghiệp Online (NNO) có nhắc đến gà mái ghẹ và bồ câu ra ràng. Gà mái ghẹ thì bài viết trước đã giải thích rồi, đây là những con gà mái vừa đến tuổi thành thục nhưng chưa đẻ. Còn bồ câu ra ràng thì sao? Nếu bạn chưa...

Gà rừng đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Trả lời hỏi đáp NNO

Gà rừng đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Trả lời hỏi đáp NNO

Nhiều bạn thắc mắc gà rừng đẻ bao nhiêu trứng 1 năm và sản lượng trứng như vậy là nhiều hay ít. Với câu hỏi này, còn phải tùy thuộc vào cách thức nuôi gà rừng của các bạn. Nếu các bạn nuôi gà rừng theo đúng kỹ thuật với chế độ dinh dưỡng tốt...

Gà Hồ đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp từ NNO

Gà Hồ đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp từ NNO

Nhiều bạn thắc mắc gà Hồ đẻ bao nhiêu trứng 1 năm và sản lượng trứng như vậy là nhiều hay ít. Với câu hỏi này, còn phải tùy thuộc vào cách thức nuôi gà Hồ của các bạn. Nếu các bạn nuôi gà Hồ theo đúng kỹ thuật với chế độ dinh dưỡng tốt...

Gà ác đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp NNO

Gà ác đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp NNO

Nhiều bạn thắc mắc gà ác đẻ bao nhiêu trứng 1 năm và sản lượng trứng như vậy là nhiều hay ít. Với câu hỏi này, còn phải tùy thuộc vào cách thức nuôi gà ác của các bạn. Nếu các bạn nuôi gà ác theo đúng kỹ thuật với chế độ dinh dưỡng tốt...

Gà Tàu Vàng đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp từ NNO

Gà Tàu Vàng đẻ bao nhiêu trứng 1 năm? Hỏi đáp từ NNO

Nhiều bạn thắc mắc gà Tàu Vàng đẻ bao nhiêu trứng 1 năm và sản lượng trứng như vậy là nhiều hay ít. Với câu hỏi này, còn phải tùy thuộc vào cách thức nuôi gà Tàu Vàng của các bạn. Nếu các bạn nuôi gà Tàu Vàng theo đúng kỹ thuật với chế độ...

Gà mái mơ, gà hoa mơ là gì? Có gà trống hoa mơ không

Gà mái mơ, gà hoa mơ là gì? Có gà trống hoa mơ không

Trong nhiều câu chuyện cho trẻ nhỏ có nhắc đến gà mái mơ hay gà hoa mơ. Vì thế, có thể thấy hình ảnh gà mái mơ được biết đến rất phổ biến tuy nhiên hiện nay ở các thành phố trẻ em cũng không mấy khi nhìn thấy gà hoa mơ. Thậm chí ở...